Suomi toisena kielenä (S2), 2013

Suomi toisena kielenä (S2), 2013

  • Vastauksia 90 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2013 - 31.12.2013 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yhteensä koko palvelussa 6031 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintakulttuuri89 kpl(keskimääräinen vastausaika 7 min 5 s)
Laitteet ja ohjelmistot86 kpl(keskimääräinen vastausaika 9 min 35 s)
Osaamiskartoitus (vanha versio)2 kpl(keskimääräinen vastausaika 7 min 14 s)
eValmiustason kartoitus (vanha versio)2 kpl(keskimääräinen vastausaika 16 min 2 s)
TVT-osaaminen87 kpl(keskimääräinen vastausaika 6 min 41 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Raportit osa-alueittain

Digitaalinen toimintakulttuuriVastausten koonti TVT-valmiustasojen arviointia varten
Laitteet ja ohjelmatOpettajien käyttämät laitteet ja ohjelmat
TVT-osaaminenOpettajien osaamistaso ja kiinnostus koulutuksiin

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
11
21
32
46
57
60
70
84
910
1023
1128
128