Elämänkatsomustieto, 2014

« Takaisin

TVT-osaaminen

Osaamiskartoituksen on täyttänyt 62 vastaajaa.

Vinkki: osa-alueen nimeä klikkaamalla saat näkyviin, mistä kysymyksistä kyseinen osa-alue muodostuu.

Osaamisalueet muihin vastaajiin verrattuna

Vertailujoukkona käytetään kaikkia osaamiskartoituksen täyttäneitä vastaajia.

Parhaat osaamisalueet
Vähän keskivertoa paremmatSelvästi keskivertoa paremmat
Tietoyhteiskuntataidot ja mediakasvatus2740
Sähköiset sisällöt ja oppimisympäristöt2631
Sähköinen viestintä2132
Tiedonhaku- ja hallinta1637
Esitystekniikan opetuskäyttö2627
Mobiililaitteet1834
Tietotekniikan perustaidot3218
Ääni, video ja kuva2721
Videovälitteinen opetus2111
Tietoturva ja tietosuoja310
Kehittämistarpeet
Vähän keskivertoa huonommatSelvästi keskivertoa huonommat
Videovälitteinen opetus1532
Tietoturva ja tietosuoja406
Ääni, video ja kuva2315
Esitystekniikan opetuskäyttö198
Tietotekniikan perustaidot198
Tiedonhaku- ja hallinta1610
Mobiililaitteet818
Sähköinen viestintä1111
Sähköiset sisällöt ja oppimisympäristöt155
Tietoyhteiskuntataidot ja mediakasvatus58

Kiinnostus kartoitettujen osaamisalueiden koulutuksiin

Alla on osaamisalueet, joiden koulutuksista vastaajat ovat kiinnostuneita. Näet tietystä koulutuksesta kiinnostuneiden nykyisen osaamistason klikkaamalla otsikkoa.

Elämänkatsomustieto
Sähköiset sisällöt ja oppimisympäristöt83.9
Mobiililaitteet67.7
Sähköinen viestintä67.7
Tietoyhteiskuntataidot ja mediakasvatus64.5
Esitystekniikan opetuskäyttö62.9
Ääni, video ja kuva59.7
Tietoturva ja tietosuoja59.7
Tiedonhaku- ja hallinta58.1
Tietotekniikan perustaidot43.5
Videovälitteinen opetus40.3

Kiinnostus muihin koulutuksiin

Alla on suosituimmat käyttäjien itse syöttämistä ja valitsemista koulutusaiheista.

Elämänkatsomustieto
Oppilaiden aktivoiminen ja pedagogiikka61.3
Oman aineen opetus ja tvt59.7
Tabletin käyttö opetuksessa51.6
Oman koulun laitteiden monipuolinen käyttäminen45.2
Oppilaiden omien älypuhelimien/tablettien hyötykäyttö opetuksessa40.3
Tablettien yhteisölliset pedagogiset käyttötavat32.3
Pelien käyttö opetuksessa27.4
Mediakasvatus25.8
Oman aineen sähköisten opetusmateriaalien luominen24.2
Oman koulun ohjelmien monipuolinen käyttäminen22.6
Digitaalinen videoeditointi22.6
Älytaulu21.0
Blogien tehokas käyttö opetuksessa ja tutkintoprosesseissa21.0
Kuvankäsittely19.4
Tekstin, äänen ja kuvan yhdistäminen esim. verkkolehdeksi19.4
Smartboard16.1
Sähköinen alusta ja sen monipuolinen käyttö16.1
Somen hyödyntäminen monipuolisesti opetuksessa14.5
Ihan perustaidoissani puutteita: Fronter12.9
Koulun tvt-kehittäminen12.9
Tvt englannin opetuksessa12.9
Konkreettiset tavat hyödyntää tabletteja opetuksessa kielten opetuksessa9.7
Ne koulutukset, joita tarvitaan koulu tvt-välineiden käyttöön9.7
Tieto- ja viestintätekniikan käytön didaktiikka9.7
Mobiililaitteet ja tulevaisuuden oppiminen (oppilaiden uudenlaiset tavat oppia)9.7
Konkreettiset tavat hyödyntää tabletteja kielten opetuksessa8.1
Vuorovaikutteinen sarjakuva internetissä8.1
Mobiilioppiminen8.1
Henkilökohtaiset oppimisympäristöt8.1
Sähköiset yo kokeet8.1
Oppimisohjelmien laatiminen6.5
Pudokkaiden tukeminen tvt:n avulla6.5
Omaan aineeseen valmiit materiaalit6.5
Sähköinen koe ja sähköinen tehtävänanto/kirja/kotitehtävä6.5