Tietotekniikka, 2014

« Takaisin

TVT-osaaminen

Osaamiskartoituksen on täyttänyt 155 vastaajaa.

Vinkki: osa-alueen nimeä klikkaamalla saat näkyviin, mistä kysymyksistä kyseinen osa-alue muodostuu.

Osaamisalueet muihin vastaajiin verrattuna

Vertailujoukkona käytetään kaikkia osaamiskartoituksen täyttäneitä vastaajia.

Parhaat osaamisalueet
Vähän keskivertoa paremmatSelvästi keskivertoa paremmat
Tietotekniikan perustaidot985
Ääni, video ja kuva1774
Sähköiset sisällöt ja oppimisympäristöt2164
Videovälitteinen opetus1666
Esitystekniikan opetuskäyttö1755
Mobiililaitteet2647
Sähköinen viestintä2350
Tiedonhaku- ja hallinta1554
Tietoyhteiskuntataidot ja mediakasvatus2240
Tietoturva ja tietosuoja520
Kehittämistarpeet
Vähän keskivertoa huonommatSelvästi keskivertoa huonommat
Tietoturva ja tietosuoja256
Tietoyhteiskuntataidot ja mediakasvatus116
Mobiililaitteet76
Esitystekniikan opetuskäyttö103
Videovälitteinen opetus38
Tiedonhaku- ja hallinta102
Sähköinen viestintä46
Sähköiset sisällöt ja oppimisympäristöt43
Ääni, video ja kuva32
Tietotekniikan perustaidot10

Kiinnostus kartoitettujen osaamisalueiden koulutuksiin

Alla on osaamisalueet, joiden koulutuksista vastaajat ovat kiinnostuneita. Näet tietystä koulutuksesta kiinnostuneiden nykyisen osaamistason klikkaamalla otsikkoa.

Tietotekniikka
Sähköiset sisällöt ja oppimisympäristöt77.4
Sähköinen viestintä66.5
Mobiililaitteet65.2
Tietoturva ja tietosuoja62.6
Ääni, video ja kuva58.1
Tietoyhteiskuntataidot ja mediakasvatus51.0
Videovälitteinen opetus50.3
Tiedonhaku- ja hallinta50.3
Esitystekniikan opetuskäyttö36.8
Tietotekniikan perustaidot25.2

Kiinnostus muihin koulutuksiin

Alla on suosituimmat käyttäjien itse syöttämistä ja valitsemista koulutusaiheista.

Tietotekniikka
Tabletin käyttö opetuksessa52.3
Oman aineen opetus ja tvt48.4
Oppilaiden omien älypuhelimien/tablettien hyötykäyttö opetuksessa42.6
Oppilaiden aktivoiminen ja pedagogiikka38.1
Tablettien yhteisölliset pedagogiset käyttötavat31.0
Pelien käyttö opetuksessa29.7
Koulun tvt-kehittäminen27.1
Oman koulun laitteiden monipuolinen käyttäminen25.2
Digitaalinen videoeditointi21.3
Oman aineen sähköisten opetusmateriaalien luominen20.0
Kuvankäsittely16.1
Älytaulu16.1
Mediakasvatus14.8
Sähköinen alusta ja sen monipuolinen käyttö14.8
Tieto- ja viestintätekniikan käytön didaktiikka14.2
Smartboard13.5
Oman koulun ohjelmien monipuolinen käyttäminen12.3
Tekstin, äänen ja kuvan yhdistäminen esim. verkkolehdeksi12.3
Oppimisohjelmien laatiminen11.6
Mobiilioppiminen11.6
Blogien tehokas käyttö opetuksessa ja tutkintoprosesseissa11.0
Ne koulutukset, joita tarvitaan koulu tvt-välineiden käyttöön9.7
Ohjelmointi9.7
Mobiililaitteet ja tulevaisuuden oppiminen (oppilaiden uudenlaiset tavat oppia)8.4
Matematiikka ohjelmia esim.geogebra8.4
Somen hyödyntäminen monipuolisesti opetuksessa7.7
Sähköiset yo kokeet7.1
Sähköinen koe ja sähköinen tehtävänanto/kirja/kotitehtävä6.5
Pudokkaiden tukeminen tvt:n avulla5.8
GeoGebran hyödyntäminen yläkoulussa5.8
Tvt -osaamisen johtaminen5.2
Henkilökohtaiset oppimisympäristöt5.2
Oppimateriaalin tuottaminen/ Verkkopedagogiikka5.2
Android ohjelmointi5.2