Allmän utbildning, 2020

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

Allmän utbildningAlla som svarat
Teknologiska färdigheter3.033.03
Rutiner2.572.55
Inställning2.392.39
Undervisningsbruk1.651.66
Kunnande2.112.11

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
Allmän utbildningAlla som svarat
Nivåer
0-1
00
Nivåer
1-2
1617
Nivåer
2-3
7878
Nivåer
3-4
55