Allmän utbildning, 1.1.2017-1.4.2020

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

Allmän utbildningAlla som svarat
Teknologiska färdigheter2.902.90
Rutiner2.462.45
Inställning2.362.36
Undervisningsbruk1.581.58
Kunnande2.012.01

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
Allmän utbildningAlla som svarat
Nivåer
0-1
00
Nivåer
1-2
2424
Nivåer
2-3
7272
Nivåer
3-4
44