Allmän utbildning, 2018

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

Allmän utbildningAlla som svarat
Teknologiska färdigheter2.862.84
Rutiner2.482.47
Inställning2.362.36
Undervisningsbruk1.611.61
Kunnande2.022.01

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
Allmän utbildningAlla som svarat
Nivåer
0-1
00
Nivåer
1-2
2424
Nivåer
2-3
7272
Nivåer
3-4
44