Allmän utbildning, 1.1.2017-23.3.2023

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

Allmän utbildningAlla som svarat
Teknologiska färdigheter2.942.93
Rutiner2.462.46
Inställning2.372.37
Undervisningsbruk1.611.61
Kunnande2.052.04

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
Allmän utbildningAlla som svarat
Nivåer
0-1
00
Nivåer
1-2
2222
Nivåer
2-3
7474
Nivåer
3-4
44