En yrkesskola, 2017

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

En yrkesskolaAlla som svarat
Teknologiska färdigheter2.742.85
Rutiner2.182.43
Inställning2.352.38
Undervisningsbruk1.821.49
Kunnande1.961.94

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
En yrkesskolaAlla som svarat
Nivåer
0-1
20
Nivåer
1-2
2828
Nivåer
2-3
6668
Nivåer
3-4
53