Allmän utbildning, 2017

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

Allmän utbildningAlla som svarat
Teknologiska färdigheter2.862.85
Rutiner2.432.43
Inställning2.382.38
Undervisningsbruk1.481.49
Kunnande1.941.94

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
Allmän utbildningAlla som svarat
Nivåer
0-1
00
Nivåer
1-2
2828
Nivåer
2-3
6868
Nivåer
3-4
33