En yrkesskola, 1.1.2020-26.9.2021

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

En yrkesskolaAlla som svarat
Teknologiska färdigheter3.013.05
Rutiner2.102.57
Inställning2.252.40
Undervisningsbruk1.691.67
Kunnande1.912.13

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
En yrkesskolaAlla som svarat
Nivåer
0-1
00
Nivåer
1-2
3015
Nivåer
2-3
6680
Nivåer
3-4
45