Allmän utbildning, 2017 (Engelska)

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

Allmän utbildningAlla som svarat
Teknologiska färdigheter2.952.85
Rutiner2.512.43
Inställning2.462.38
Undervisningsbruk1.721.49
Kunnande2.061.94

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
Allmän utbildningAlla som svarat
Nivåer
0-1
10
Nivåer
1-2
1628
Nivåer
2-3
7668
Nivåer
3-4
73