En yrkesskola, 2018

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

En yrkesskolaAlla som svarat
Teknologiska färdigheter2.682.84
Rutiner2.012.47
Inställning2.192.36
Undervisningsbruk1.761.61
Kunnande1.942.01

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
En yrkesskolaAlla som svarat
Nivåer
0-1
50
Nivåer
1-2
3524
Nivåer
2-3
5472
Nivåer
3-4
54