Allmän utbildning, 1.1.2021-18.10.2021

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

Allmän utbildningAlla som svarat
Teknologiska färdigheter3.113.13
Rutiner2.612.59
Inställning2.422.41
Undervisningsbruk1.661.67
Kunnande2.182.15

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
Allmän utbildningAlla som svarat
Nivåer
0-1
00
Nivåer
1-2
1213
Nivåer
2-3
8382
Nivåer
3-4
55