En yrkesskola, 2020 (Finska)

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

En yrkesskolaAlla som svarat
Teknologiska färdigheter3.033.03
Rutiner2.102.55
Inställning2.242.39
Undervisningsbruk1.671.66
Kunnande1.902.11

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
En yrkesskolaAlla som svarat
Nivåer
0-1
00
Nivåer
1-2
3017
Nivåer
2-3
6678
Nivåer
3-4
45