En yrkesskola, 1.1.2018-18.6.2019

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

En yrkesskolaAlla som svarat
Teknologiska färdigheter2.692.88
Rutiner2.012.47
Inställning2.202.35
Undervisningsbruk1.761.61
Kunnande1.942.02

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
En yrkesskolaAlla som svarat
Nivåer
0-1
50
Nivåer
1-2
3524
Nivåer
2-3
5572
Nivåer
3-4
54