Allmän utbildning, 1.1.2019-18.6.2019

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning per år

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

1.1.2019-18.6.2019År 2020 År 2019 År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Teknologiska färdigheter2.952.992.992.862.862.222.322.342.112.06
Rutiner2.502.572.482.482.432.212.252.282.182.26
Inställning2.352.372.362.362.382.242.212.322.252.38
Undervisningsbruk1.621.631.631.611.481.691.691.991.832.14
Kunnande2.072.122.082.021.942.132.132.312.111.54

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
1.1.2019-18.6.2019År 2020 År 2019 År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Nivåer
0-1
0000011011
Nivåer
1-2
21182024284240304244
Nivåer
2-3
75777672685454635453
Nivåer
3-4
4544334633