Allmän utbildning, 1.1.2017-23.3.2023

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning per år

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

1.1.2017-23.3.2023År 2023 År 2022 År 2021 År 2020 År 2019 År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Teknologiska färdigheter2.942.953.163.123.032.992.862.862.222.322.342.112.06
Rutiner2.462.582.522.522.572.482.482.432.212.252.282.182.26
Inställning2.372.342.342.422.392.362.362.382.242.212.322.252.38
Undervisningsbruk1.611.821.741.681.651.631.611.481.691.691.991.832.14
Kunnande2.052.342.202.202.112.082.021.942.132.132.312.111.54

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
1.1.2017-23.3.2023År 2023 År 2022 År 2021 År 2020 År 2019 År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Nivåer
0-1
0000000011011
Nivåer
1-2
22131413162024284240304244
Nivåer
2-3
74798081787672685454635453
Nivåer
3-4
4865544334633