Allmän utbildning, 2018 (German)

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning per år

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

År 2018 År 2017 År 2016 År 2015
Teknologiska färdigheter3.200.000.000.00
Rutiner2.780.000.000.00
Inställning2.030.000.000.00
Undervisningsbruk1.770.000.000.00
Kunnande1.710.000.000.00

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
År 2018 År 2017 År 2016 År 2015
Nivåer
0-1
0
Nivåer
1-2
10
Nivåer
2-3
90
Nivåer
3-4
0