Allmän utbildning, 2021

« Tillbaka

Rutiner

I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Rutiner.

Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.

* = Frågan har omvänd inverkan på nivån.

Positiv svara
Allmän utbildningAlla som svarat
Jag får tillräckligt och tillräckligt snabbt tekniskt stöd för användandet av IKT i min skola.
77 %
77 %
Arbetsgemenskapen har en positiv inställning till försök med nya saker i undervisningen.
81 %
81 %
Jag har möjlighet att påverka min skolas IKT-anskaffningar.
23 %
23 %
Min skola har gemensamt överenskomna mål om användningen av IKT i undervisningen.
60 %
60 %
I min skola är det lätt att börja utveckla nya arbetsmetoder.
67 %
67 %
I utvecklingssamtalen tas IKT-kompetensen upp.
51 %
50 %
Jag känner innehållet i planen som styr IKT-utvecklingsarbetet i min skola.
36 %
36 %
IKT-kompletteringsutbildningen jag deltagit i har vanligtvis varit på arbetstid.
39 %
38 %
IKT-kompletteringsutbildningen jag deltagit i har vanligtvis skett på arbetsgivarens bekostnad.
63 %
63 %
IKT-kompletteringsutbildningen jag deltagit i har varit nyttig.
56 %
56 %
I min skola finns det andra lärare som erbjuder kollegial IKT-handledning.
82 %
82 %
Jag upplever att jag inte får stöd i utvecklingen av IKT för undervisningsändamål. *
23 %
23 %
I min skola finns en pedagogisk stödperson som hjälper med användningen av IKT i undervisningen.
80 %
80 %
Vi delar tips och stöder varandra när det gäller användningen av IKT i undervisningen.
82 %
82 %
Användning av IKT-apparater (t.ex. datorer och pekdatorer) förutsätter att man bokar tid. *
67 %
66 %
Jag delar digitala läromedel jag producerat till andra lärare.
50 %
50 %
Fördelningen av Rutiner i delområdet
Allmän utbildningAlla som svarat
Taso
0-1
11
Taso
1-2
1515
Taso
2-3
7070
Taso
3-4
1414