Allmän utbildning, 1.1.2018-29.9.2020

« Tillbaka

Inställning

I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Inställning.

Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.

* = Frågan har omvänd inverkan på nivån.

Positiv svara
Allmän utbildningAlla som svarat
Det ständiga införandet av ny teknik i undervisningen är en belastning. *
66 %
66 %
Jag följer regelbundet nätverk i de sociala medierna för att lära mig nytt.
66 %
66 %
ger eleven möjligheter att använda bättra informationskällor
81 %
81 %
försvagar elevernas skrivförmåga *
44 %
44 %
hjälper eleverna att förena och behandla information effektivare
67 %
67 %
minskar elevernas samarbete med andra elever *
13 %
13 %
hjälper eleverna att kommunicera effektivare med andra
46 %
46 %
minskar elevernas intresse för studierna *
6.7 %
6.8 %
minskar den personliga kommunikationen mellan eleverna *
20 %
20 %
hjälper eleverna att utveckla sina färdigheter för att planera och styra det egna arbetet
48 %
48 %
försvagar elevernas matematiska förmåga *
12 %
12 %
förbättrar elevernas studieprestationer
23 %
23 %
Fördelningen av Inställning i delområdet
Allmän utbildningAlla som svarat
Taso
0-1
11
Taso
1-2
2424
Taso
2-3
6766
Taso
3-4
88