Allmän utbildning, 2021

« Tillbaka

Inställning

I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Inställning.

Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.

* = Frågan har omvänd inverkan på nivån.

Positiv svara
Allmän utbildningAlla som svarat
Det ständiga införandet av ny teknik i undervisningen är en belastning. *
61 %
61 %
Jag följer regelbundet nätverk i de sociala medierna för att lära mig nytt.
67 %
67 %
ger eleven möjligheter att använda bättra informationskällor
85 %
84 %
försvagar elevernas skrivförmåga *
39 %
39 %
hjälper eleverna att förena och behandla information effektivare
70 %
70 %
minskar elevernas samarbete med andra elever *
11 %
11 %
hjälper eleverna att kommunicera effektivare med andra
46 %
45 %
minskar elevernas intresse för studierna *
5.9 %
6 %
minskar den personliga kommunikationen mellan eleverna *
17 %
17 %
hjälper eleverna att utveckla sina färdigheter för att planera och styra det egna arbetet
50 %
50 %
försvagar elevernas matematiska förmåga *
9.4 %
9.5 %
förbättrar elevernas studieprestationer
25 %
25 %
Fördelningen av Inställning i delområdet
Allmän utbildningAlla som svarat
Taso
0-1
11
Taso
1-2
2020
Taso
2-3
6969
Taso
3-4
1010