En yrkesskola, 2017

« Tillbaka

Inställning

I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Inställning.

Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.

* = Frågan har omvänd inverkan på nivån.

Positiv svara
En yrkesskolaAlla som svarat
Det ständiga införandet av ny teknik i undervisningen är en belastning. *
62 %
67 %
Jag följer regelbundet nätverk i de sociala medierna för att lära mig nytt.
65 %
65 %
ger eleven möjligheter att använda bättra informationskällor
78 %
82 %
försvagar elevernas skrivförmåga *
47 %
44 %
hjälper eleverna att förena och behandla information effektivare
58 %
69 %
minskar elevernas samarbete med andra elever *
28 %
11 %
hjälper eleverna att kommunicera effektivare med andra
55 %
49 %
minskar elevernas intresse för studierna *
15 %
5.1 %
minskar den personliga kommunikationen mellan eleverna *
20 %
18 %
hjälper eleverna att utveckla sina färdigheter för att planera och styra det egna arbetet
50 %
52 %
försvagar elevernas matematiska förmåga *
18 %
12 %
förbättrar elevernas studieprestationer
32 %
24 %
Fördelningen av Inställning i delområdet
En yrkesskolaAlla som svarat
Taso
0-1
31
Taso
1-2
2922
Taso
2-3
5667
Taso
3-4
139