En yrkesskola, 2020

« Tillbaka

Inställning

I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Inställning.

Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.

* = Frågan har omvänd inverkan på nivån.

Positiv svara
En yrkesskolaAlla som svarat
Det ständiga införandet av ny teknik i undervisningen är en belastning. *
61 %
62 %
Jag följer regelbundet nätverk i de sociala medierna för att lära mig nytt.
61 %
66 %
ger eleven möjligheter att använda bättra informationskällor
75 %
81 %
försvagar elevernas skrivförmåga *
55 %
44 %
hjälper eleverna att förena och behandla information effektivare
53 %
67 %
minskar elevernas samarbete med andra elever *
18 %
11 %
hjälper eleverna att kommunicera effektivare med andra
42 %
46 %
minskar elevernas intresse för studierna *
17 %
6.5 %
minskar den personliga kommunikationen mellan eleverna *
18 %
17 %
hjälper eleverna att utveckla sina färdigheter för att planera och styra det egna arbetet
42 %
49 %
försvagar elevernas matematiska förmåga *
32 %
12 %
förbättrar elevernas studieprestationer
22 %
24 %
Fördelningen av Inställning i delområdet
En yrkesskolaAlla som svarat
Taso
0-1
41
Taso
1-2
3423
Taso
2-3
5267
Taso
3-4
109