Högre utbildning, 2018

« Tillbaka

Inställning

I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Inställning.

Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.

* = Frågan har omvänd inverkan på nivån.

Positiv svara
År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Jag bygger upp min undervisning enligt läroboken. *
0 %
0 %
13 %
22 %
22 %
12 %
14 %
Med hjälp av IKT kan eleverna behandla den företeelse som lärs ut på ett mångsidigt sätt.
0 %
0 %
0 %
0 %
91 %
85 %
100 %
Det ständiga införandet av ny teknik i undervisningen är en belastning. *
61 %
53 %
38 %
44 %
45 %
24 %
38 %
Att använda IKT passar för mitt sätt att undervisa.
0 %
0 %
50 %
73 %
74 %
85 %
100 %
Att utnyttja informations- och kommunikationsteknik (IKT) enligt läroplanen är svårt. *
0 %
0 %
0 %
18 %
14 %
4.9 %
13 %
Jag följer regelbundet nätverk i de sociala medierna för att lära mig nytt.
83 %
65 %
63 %
47 %
70 %
40 %
0 %
Jag bygger upp min undervisning enligt läroboken eller ämnesområdeshandbok. *
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
ger eleven möjligheter att använda bättra informationskällor
79 %
83 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
försvagar elevernas skrivförmåga *
34 %
49 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
hjälper eleverna att förena och behandla information effektivare
77 %
74 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
minskar elevernas samarbete med andra elever *
8 %
5.7 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
hjälper eleverna att kommunicera effektivare med andra
55 %
51 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
minskar elevernas intresse för studierna *
5 %
8.6 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
minskar den personliga kommunikationen mellan eleverna *
16 %
17 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
hjälper eleverna att utveckla sina färdigheter för att planera och styra det egna arbetet
62 %
69 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
försvagar elevernas matematiska förmåga *
6 %
14 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
förbättrar elevernas studieprestationer
22 %
46 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Fördelningen av Inställning i delområdet
År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Taso
0-1
0302420
Taso
1-2
1111332722120
Taso
2-3
82751752265638
Taso
3-4
7115018482963