En yrkesskola, 2018

« Tillbaka

Inställning

I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Inställning.

Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.

* = Frågan har omvänd inverkan på nivån.

Positiv svara
År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Jag bygger upp min undervisning enligt läroboken. *
0 %
0 %
23 %
28 %
26 %
29 %
25 %
Med hjälp av IKT kan eleverna behandla den företeelse som lärs ut på ett mångsidigt sätt.
0 %
0 %
0 %
0 %
79 %
82 %
100 %
Det ständiga införandet av ny teknik i undervisningen är en belastning. *
64 %
62 %
35 %
38 %
32 %
37 %
75 %
Att använda IKT passar för mitt sätt att undervisa.
0 %
0 %
69 %
70 %
78 %
77 %
75 %
Att utnyttja informations- och kommunikationsteknik (IKT) enligt läroplanen är svårt. *
0 %
0 %
18 %
20 %
15 %
14 %
50 %
Jag följer regelbundet nätverk i de sociala medierna för att lära mig nytt.
61 %
65 %
57 %
49 %
43 %
45 %
0 %
Jag bygger upp min undervisning enligt läroboken eller ämnesområdeshandbok. *
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
ger eleven möjligheter att använda bättra informationskällor
71 %
78 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
försvagar elevernas skrivförmåga *
52 %
47 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
hjälper eleverna att förena och behandla information effektivare
58 %
58 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
minskar elevernas samarbete med andra elever *
26 %
28 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
hjälper eleverna att kommunicera effektivare med andra
52 %
55 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
minskar elevernas intresse för studierna *
15 %
15 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
minskar den personliga kommunikationen mellan eleverna *
20 %
20 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
hjälper eleverna att utveckla sina färdigheter för att planera och styra det egna arbetet
43 %
50 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
försvagar elevernas matematiska förmåga *
32 %
18 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
förbättrar elevernas studieprestationer
25 %
32 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Fördelningen av Inställning i delområdet
År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Taso
0-1
434301
Taso
1-2
392922322524
Taso
2-3
505649515155
Taso
3-4
71325132520