Allmän utbildning, 2018

« Tillbaka

Jag använder starka lösenord i undervisningsrelaterade service.

Svarens fördelning
År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
1000.91.3000
2007.79.6000
30015.815.5000
40050.150.6000
50025.022.4000

Svarsalternativ

  1. Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden

  • Informationssäkerhet och datasekretess (betydelse 2.0)
  • Basfärdigheter i informationsteknik (betydelse 1.0)
  • Kunnande (betydelse 1.0)