Allmän utbildning, 2018

« Tillbaka

Jag instruerar mina studerande att använda säkra lösenord.

Svarens fördelning
År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
1002.73.1000
2006.88.0000
30023.923.8000
40042.142.6000
50023.921.9000

Svarsalternativ

  1. Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden

  • Informationssäkerhet och datasekretess (betydelse 2.0)
  • Basfärdigheter i informationsteknik (betydelse 1.0)
  • Kunnande (betydelse 1.0)