Allmän utbildning, 2018

« Tillbaka

Jag kan dra nytta av fack- och läroämnespecifika informationskällor.

Svarens fördelning
År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
1005.05.2000
20047.047.3000
30025.824.9000
40021.721.9000

Svarsalternativ

  1. Kan inte (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Kan själv (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  3. Kan visa studeranden (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  4. Kan utnyttja mångsidigt med studeranden (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden

  • Informationssökning och informationshantering (betydelse 2.0)
  • Färdigheter i informationssamhälle och mediefostran (betydelse 1.0)
  • Basfärdigheter i informationsteknik (betydelse 2.0)
  • Kunnande (betydelse 2.0)