Allmän utbildning, 2018

« Tillbaka

Jag kan använda elektroniska verktyg för att lagra, organisera och dela data (t.ex.. i molnet).

Svarens fördelning
År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
1007.78.6000
20019.119.2000
30013.613.6000
40040.539.3000
50018.318.7000

Svarsalternativ

  1. Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden

  • Informationssäkerhet och datasekretess (betydelse 2.0)
  • Informationssökning och informationshantering (betydelse 2.0)
  • Kunnande (betydelse 2.0)