Allmän utbildning, 1.1.2018-7.12.2019

« Tillbaka

Jag kan använda något ordbehandlingsprogram (t.ex. Microsoft Word, LibreOffice Writer).

Svarens fördelning
1.1.2018-7.12.2019År 2020 År 2019 År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
1000000.60.50.70.90
20000021.222.125.330.80
30000031.228.425.928.80
40000046.848.648.039.50

Svarsalternativ

  1. Kan inte (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Kan själv (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  3. Kan visa studeranden (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  4. Kan utnyttja mångsidigt med studeranden (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden

  • Basfärdigheter i informationsteknik (betydelse 2.0)
  • Kunnande (betydelse 2.0)