Allmän utbildning, 2018

« Tillbaka

IKT-kompletteringsutbildningen jag deltagit i har varit nyttig.

Svarens fördelning
Allmän utbildningAlla som svarat
12.02.1
27.47.3
322.522.7
450.650.3
516.116.0

Svarsalternativ

  1. Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden

  • Rutiner (betydelse 2.0)