Allmän utbildning, 1.1.2018-21.10.2020

« Tillbaka

försvagar elevernas matematiska förmåga

Svarens fördelning
Allmän utbildningAlla som svarat
17.97.9
235.535.3
344.044.0
410.510.6
51.71.7

Svarsalternativ

  1. Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden

  • Inställning (betydelse -2.0)