Allmän utbildning, 2020 (Finska)

Allmän utbildning, 2020 (Finska)

  • Svar 2889 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2020 - 31.12.2020
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 3594 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö2885 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 2 sekunder)
Verksamhetskultur 2849 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 32 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 2793 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 4 sekunder)
Kompetens 2741 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 41 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Skolnivårapporter och antal personer som svarat
Rapporter Antal personer som svarat
Grundskola (årkurser 1-6)1416 svar
Grundskola (årkurser 1-9)530 svar
Grundskola (årkurser 7-9)721 svar
Gymnasium221 svar

Fel i skolnivålistan? Meddela felaktigt nyckelord (skolnivå)

Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
1321
2808
3652
4352
531
60
70
891
914
10249
11325
1246