Allmän utbildning, 1.1.2013-18.6.2019

Allmän utbildning, 1.1.2013-18.6.2019

  • Svar 32438 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2013 - 18.6.2019
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 34722 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö20530 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 7 sekunder)
Verksamhetskultur 20364 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 32 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 20000 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 44 sekunder)
Kompetens 19635 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 59 sekunder)
Digital verksamhetskultur11399 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 2 sekunder)
Utrustning och programvaror10863 st.(Genomsnittlig svarstid 6 minuter 52 sekunder)
Kartläggning av kunnande (gammal version)172 st.(Genomsnittlig svarstid 6 minuter 37 sekunder)
Kartläggning av e-färdighetsnivå (gammal version)176 st.(Genomsnittlig svarstid 17 minuter 0 sekunder)
IKT-kunnande (DVS)0 st.(Genomsnittlig svarstid 0 minuter 0 sekunder)
IKT-kunnande10950 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 26 sekunder)
Digital verksamhetskultur (DVS)1 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 51 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Skolnivårapporter och antal personer som svarat
Rapporter Antal personer som svarat
Grundskola (årkurser 1-6)15789 svar
Grundskola (årkurser 1-9)5013 svar
Grundskola (årkurser 7-9)8314 svar
Gymnasium3068 svar

Fel i skolnivålistan? Meddela felaktigt nyckelord (skolnivå)

Undervisningsspråkrapporter och antal personer som svarat
Rapporter Antal personer som svarat
Engelska364 svar
Englanti ja Suomi8 svar
English6 svar
Finska29344 svar
German13 svar
Ranska7 svar
saksa27 svar
Suomi ja englanti8 svar
Svenska2261 svar
venäjä8 svar
viittomakieli6 svar
viro6 svar

Fel i undervisningsspråklistan? Meddela felaktigt nyckelord (undervisningsspråk)

Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
1
2013
118
251
3189
4442
5498
68
71
8155
9618
10529
11436
12218
1
2014
156
2138
3277
4179
5338
67
70
871
9463
10635
11273
12114
1
2015
81
2165
3231
4216
548
62
70
844
9186
10319
11443
12813
1
2016
1960
2414
3249
4209
5163
614
70
825
9163
1047
1173
122
1
2017
289
2988
32914
4682
5152
66
70
8334
9554
10996
111690
12198
1
2018
452
21507
32622
4711
5256
67
70
8555
91027
10517
11229
1225
1
2019
294
2512
3772
41476
5889
63