En yrkesskola, 1.1.2013-18.6.2019

En yrkesskola, 1.1.2013-18.6.2019

  • Svar 1605 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2013 - 18.6.2019
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 34722 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö189 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 1 sekunder)
Verksamhetskultur 183 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 24 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 166 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 7 sekunder)
Kompetens 215 st.(Genomsnittlig svarstid 4 minuter 3 sekunder)
Kartläggning av kunnande (gammal version)2 st.(Genomsnittlig svarstid 28 minuter 44 sekunder)
Digital verksamhetskultur1347 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 32 sekunder)
Utrustning och programvaror1260 st.(Genomsnittlig svarstid 6 minuter 44 sekunder)
Kartläggning av e-färdighetsnivå (gammal version)2 st.(Genomsnittlig svarstid 43 minuter 29 sekunder)
IKT-kunnande1246 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 50 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Skolnivårapporter och antal personer som svarat
Rapporter Antal personer som svarat
Yrkesskola1605 svar

Fel i skolnivålistan? Meddela felaktigt nyckelord (skolnivå)

Undervisningsspråkrapporter och antal personer som svarat
Rapporter Antal personer som svarat
Engelska10 svar
Finska1539 svar
Svenska29 svar

Fel i undervisningsspråklistan? Meddela felaktigt nyckelord (undervisningsspråk)

Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
1
2013
0
21
35
434
597
612
70
88
959
1056
11106
1234
1
2014
76
285
30
42
594
64
70
83
90
104
111
120
1
2015
0
21
344
4301
557
63
70
82
9110
1062
1114
122
1
2016
1
22
316
447
517
60
70
84
90
102
111
120
1
2017
1
25
34
41
53
62
70
81
91
1011
1134
120
1
2018
1
290
379
43
50
60
70
80
91
100
110
120
1
2019
0
20
30
41
50
60