Högre utbildning, 1.1.2013-18.6.2019

Högre utbildning, 1.1.2013-18.6.2019

  • Svar 308 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2013 - 18.6.2019
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 34722 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö142 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 5 sekunder)
Verksamhetskultur 138 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 21 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 135 st.(Genomsnittlig svarstid 6 minuter 27 sekunder)
Kompetens 132 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 59 sekunder)
Kartläggning av kunnande (gammal version)1 st.(Genomsnittlig svarstid 13 minuter 20 sekunder)
Digital verksamhetskultur157 st.(Genomsnittlig svarstid 5 minuter 59 sekunder)
Utrustning och programvaror150 st.(Genomsnittlig svarstid 4 minuter 47 sekunder)
Kartläggning av e-färdighetsnivå (gammal version)1 st.(Genomsnittlig svarstid 29 minuter 30 sekunder)
IKT-kunnande147 st.(Genomsnittlig svarstid 6 minuter 45 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Skolnivårapporter och antal personer som svarat
Rapporter Antal personer som svarat
Universitet170 svar
Yrkeshögskola138 svar

Fel i skolnivålistan? Meddela felaktigt nyckelord (skolnivå)

Undervisningsspråkrapporter och antal personer som svarat
Rapporter Antal personer som svarat
Engelska34 svar
Finska248 svar

Fel i undervisningsspråklistan? Meddela felaktigt nyckelord (undervisningsspråk)

Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
1
2013
2
20
30
40
53
60
70
80
92
1032
113
120
1
2014
1
22
30
42
53
61
70
80
90
106
111
125
1
2015
3
22
34
40
54
60
70
864
96
106
112
120
1
2016
3
20
31
41
50
60
70
81
91
100
111
120
1
2017
1
20
32
40
50
61
70
82
917
107
1111
120
1
2018
3
21
35
40
50
60
70
80
991
101
112
121
1
2019
0
20
30
41
50
60