Allmän utbildning, 2018 (Svenska)

Allmän utbildning, 2018 (Svenska)

  • Svar 651 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2018 - 31.12.2018
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 9609 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö630 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 19 sekunder)
Verksamhetskultur 629 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 22 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 614 st.(Genomsnittlig svarstid 10 minuter 5 sekunder)
Kompetens 621 st.(Genomsnittlig svarstid 4 minuter 40 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Skolnivårapporter och antal personer som svarat
Rapporter Antal personer som svarat
Grundskola (årkurser 1-6)317 svar
Grundskola (årkurser 1-9)96 svar
Grundskola (årkurser 7-9)194 svar
Gymnasium44 svar

Fel i skolnivålistan? Meddela felaktigt nyckelord (skolnivå)

Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
117
259
3397
4146
53
60
70
86
921
101
110
121