Allmän utbildning, 2019 (Finska)

Allmän utbildning, 2019 (Finska)

  • Svar 6952 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2019 - 31.12.2019
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 7810 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö6947 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 2 sekunder)
Verksamhetskultur 6884 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 35 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 6792 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 18 sekunder)
Kompetens 6611 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 44 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Skolnivårapporter och antal personer som svarat
Rapporter Antal personer som svarat
Grundskola (årkurser 1-6)3621 svar
Grundskola (årkurser 1-9)1258 svar
Grundskola (årkurser 7-9)1783 svar
Gymnasium271 svar

Fel i skolnivålistan? Meddela felaktigt nyckelord (skolnivå)

Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
1267
2426
3634
41316
5750
64
70
861
9303
10601
112152
12438