Allmän utbildning, 2019 (Svenska)

Allmän utbildning, 2019 (Svenska)

  • Svar 686 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2019 - 31.12.2019
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 7810 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö686 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 18 sekunder)
Verksamhetskultur 679 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 17 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 659 st.(Genomsnittlig svarstid 10 minuter 40 sekunder)
Kompetens 634 st.(Genomsnittlig svarstid 4 minuter 33 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Skolnivårapporter och antal personer som svarat
Rapporter Antal personer som svarat
Grundskola (årkurser 1-6)347 svar
Grundskola (årkurser 1-9)66 svar
Grundskola (årkurser 7-9)226 svar
Gymnasium47 svar

Fel i skolnivålistan? Meddela felaktigt nyckelord (skolnivå)

Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
125
279
3127
4151
5124
60
70
821
932
1034
1155
1238