Allmän utbildning, 1.1.2019-3.12.2019

Allmän utbildning, 1.1.2019-3.12.2019

  • Svar 7333 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 3.12.2018 - 3.12.2019
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 7376 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö7328 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 3 sekunder)
Verksamhetskultur 7258 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 39 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 7152 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 32 sekunder)
Kompetens 6962 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 49 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Skolnivårapporter och antal personer som svarat
Rapporter Antal personer som svarat
Grundskola (årkurser 1-6)3796 svar
Grundskola (årkurser 1-9)1323 svar
Grundskola (årkurser 7-9)1898 svar
Gymnasium303 svar

Fel i skolnivålistan? Meddela felaktigt nyckelord (skolnivå)

Undervisningsspråkrapporter och antal personer som svarat
Rapporter Antal personer som svarat
Engelska53 svar
Finska6565 svar
Svenska649 svar

Fel i undervisningsspråklistan? Meddela felaktigt nyckelord (undervisningsspråk)

Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
1294
2512
3772
41476
5889
64
70
883
9347
10649
112255
1252