Allmän utbildning, 2021

Allmän utbildning, 2021

  • Svar 3782 st.
  • Jämför med svar som inkommit under de senaste 12 månaderna (29.11.2020 - 29.11.2021):
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 3870 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö3774 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 2 sekunder)
Verksamhetskultur 3701 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 41 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 3607 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 40 sekunder)
Kompetens 3507 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 50 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Skolnivårapporter och antal personer som svarat
Rapporter Antal personer som svarat
Grundskola (årkurser 1-6)1891 svar
Grundskola (årkurser 1-9)735 svar
Grundskola (årkurser 7-9)1040 svar
Gymnasium116 svar

Fel i skolnivålistan? Meddela felaktigt nyckelord (skolnivå)

Undervisningsspråkrapporter och antal personer som svarat
Rapporter Antal personer som svarat
Engelska48 svar
Finska3423 svar
Svenska274 svar

Fel i undervisningsspråklistan? Meddela felaktigt nyckelord (undervisningsspråk)

Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
1265
2232
3574
4477
522
61
70
884
977
10229
111821
120