Allmän utbildning, 2020

Allmän utbildning, 2020

  • Svar 3480 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2020 - 31.12.2020
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 3594 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö3476 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 3 sekunder)
Verksamhetskultur 3437 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 37 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 3366 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 15 sekunder)
Kompetens 3306 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 44 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Skolnivårapporter och antal personer som svarat
Rapporter Antal personer som svarat
Grundskola (årkurser 1-6)1701 svar
Grundskola (årkurser 1-9)611 svar
Grundskola (årkurser 7-9)876 svar
Gymnasium291 svar

Fel i skolnivålistan? Meddela felaktigt nyckelord (skolnivå)

Undervisningsspråkrapporter och antal personer som svarat
Rapporter Antal personer som svarat
Engelska25 svar
Finska2889 svar
Svenska529 svar

Fel i undervisningsspråklistan? Meddela felaktigt nyckelord (undervisningsspråk)

Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
1491
2914
3742
4376
536
60
70
895
928
10298
11427
1273