Allmän utbildning, 2018 (saksa)

Allmän utbildning, 2018 (saksa)

  • Svar 11 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2018 - 31.12.2018
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 9609 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö11 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 16 sekunder)
Verksamhetskultur 11 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 6 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 10 st.(Genomsnittlig svarstid 9 minuter 33 sekunder)
Kompetens 10 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 58 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Skolnivårapporter och antal personer som svarat
Rapporter Antal personer som svarat
Grundskola (årkurser 1-6)7 svar

Fel i skolnivålistan? Meddela felaktigt nyckelord (skolnivå)

Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
16
23
30
40
50
60
70
81
91
100
110
120