Allmän utbildning, 2021 (Svenska)

Allmän utbildning, 2021 (Svenska)

  • Svar 165 st.
  • Jämför med svar som inkommit under de senaste 12 månaderna (18.10.2020 - 18.10.2021):
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 2409 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö165 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 7 sekunder)
Verksamhetskultur 165 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 55 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 163 st.(Genomsnittlig svarstid 9 minuter 15 sekunder)
Kompetens 162 st.(Genomsnittlig svarstid 4 minuter 1 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Skolnivårapporter och antal personer som svarat
Rapporter Antal personer som svarat
Grundskola (årkurser 1-6)75 svar
Grundskola (årkurser 1-9)30 svar
Grundskola (årkurser 7-9)49 svar
Gymnasium11 svar

Fel i skolnivålistan? Meddela felaktigt nyckelord (skolnivå)

Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
128
21
340
451
50
61
70
813
927
104
110
120