Allmän utbildning, 2020 (Svenska)

Allmän utbildning, 2020 (Svenska)

  • Svar 529 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2020 - 31.12.2020
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 3594 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö529 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 12 sekunder)
Verksamhetskultur 527 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 54 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 514 st.(Genomsnittlig svarstid 9 minuter 11 sekunder)
Kompetens 507 st.(Genomsnittlig svarstid 4 minuter 6 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Skolnivårapporter och antal personer som svarat
Rapporter Antal personer som svarat
Grundskola (årkurser 1-6)257 svar
Grundskola (årkurser 1-9)74 svar
Grundskola (årkurser 7-9)140 svar
Gymnasium58 svar

Fel i skolnivålistan? Meddela felaktigt nyckelord (skolnivå)

Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
1165
286
381
421
55
60
70
80
912
1044
1190
1225