Allmän utbildning, 2018 (Finska)

Allmän utbildning, 2018 (Finska)

  • Svar 8270 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2018 - 31.12.2018
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 9609 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö8183 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 5 sekunder)
Verksamhetskultur 8111 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 39 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 7959 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 27 sekunder)
Kompetens 7878 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 52 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Skolnivårapporter och antal personer som svarat
Rapporter Antal personer som svarat
Grundskola (årkurser 1-6)4261 svar
Grundskola (årkurser 1-9)1390 svar
Grundskola (årkurser 7-9)2067 svar
Gymnasium546 svar

Fel i skolnivålistan? Meddela felaktigt nyckelord (skolnivå)

Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
1405
21504
32852
4734
5394
69
70
8564
9984
10561
11239
1224