Allmän utbildning, 2019

Allmän utbildning, 2019

  • Svar 7788 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2019 - 31.12.2019
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 7810 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö7782 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 3 sekunder)
Verksamhetskultur 7711 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 39 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 7597 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 30 sekunder)
Kompetens 7390 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 48 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Skolnivårapporter och antal personer som svarat
Rapporter Antal personer som svarat
Grundskola (årkurser 1-6)4037 svar
Grundskola (årkurser 1-9)1362 svar
Grundskola (årkurser 7-9)2038 svar
Gymnasium332 svar

Fel i skolnivålistan? Meddela felaktigt nyckelord (skolnivå)

Undervisningsspråkrapporter och antal personer som svarat
Rapporter Antal personer som svarat
Engelska78 svar
Finska6952 svar
Svenska686 svar

Fel i undervisningsspråklistan? Meddela felaktigt nyckelord (undervisningsspråk)

Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
1294
2512
3772
41476
5889
64
70
883
9347
10649
112255
12507