Allmän utbildning, 2017 (Svenska)

Allmän utbildning, 2017 (Svenska)

  • Svar 744 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2017 - 31.12.2017
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 11934 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö744 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 21 sekunder)
Verksamhetskultur 737 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 51 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 723 st.(Genomsnittlig svarstid 10 minuter 35 sekunder)
Kompetens 691 st.(Genomsnittlig svarstid 4 minuter 44 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Skolnivårapporter och antal personer som svarat
Rapporter Antal personer som svarat
Grundskola (årkurser 1-6)366 svar
Grundskola (årkurser 1-9)109 svar
Grundskola (årkurser 7-9)201 svar
Gymnasium68 svar

Fel i skolnivålistan? Meddela felaktigt nyckelord (skolnivå)

Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
121
219
3203
496
518
60
70
819
931
1071
11258
128