Allmän utbildning, 2022

Allmän utbildning, 2022

  • Svar 1504 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2022 - 31.12.2022
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 1652 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö1502 st.(Genomsnittlig svarstid 0 minuter 53 sekunder)
Verksamhetskultur 1488 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 22 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 1444 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 35 sekunder)
Kompetens 1418 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 26 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Skolnivårapporter och antal personer som svarat
Rapporter Antal personer som svarat
Grundskola (årkurser 1-6)724 svar
Grundskola (årkurser 1-9)302 svar
Grundskola (årkurser 7-9)368 svar
Gymnasium108 svar

Fel i skolnivålistan? Meddela felaktigt nyckelord (skolnivå)

Undervisningsspråkrapporter och antal personer som svarat
Rapporter Antal personer som svarat
Finska1393 svar
Svenska93 svar

Fel i undervisningsspråklistan? Meddela felaktigt nyckelord (undervisningsspråk)

Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
10
20
342
4455
5128
60
71
83
927
1031
11437
12380