Allmän utbildning, 2013

Allmän utbildning, 2013

  • Svar 5540 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2013 - 31.12.2013
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 6031 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Kartläggning av kunnande (gammal version)250 st.(Genomsnittlig svarstid 6 minuter 11 sekunder)
Digital verksamhetskultur5222 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 23 sekunder)
Kartläggning av e-färdighetsnivå (gammal version)256 st.(Genomsnittlig svarstid 17 minuter 14 sekunder)
IKT-kunnande (DVS)0 st.(Genomsnittlig svarstid 0 minuter 0 sekunder)
Digital verksamhetskultur (DVS)1 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 51 sekunder)
Utrustning och programvaror4989 st.(Genomsnittlig svarstid 10 minuter 9 sekunder)
IKT-kunnande4976 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 7 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Rapporter enligt delområde

Digital verksamhetskulturSamla svaren för bedömning av IKT-färdighetsnivåer
Utrustning och programUtrustning och program som lärare använder
IKT-kunnandeLärarnas kompetensnivå och intresse för utbildningar

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Skolnivårapporter och antal personer som svarat
Rapporter Antal personer som svarat
Grundskola (årkurser 1-6)2558 svar
Grundskola (årkurser 1-9)565 svar
Grundskola (årkurser 7-9)1483 svar
Gymnasium724 svar

Fel i skolnivålistan? Meddela felaktigt nyckelord (skolnivå)

Undervisningsspråkrapporter och antal personer som svarat
Rapporter Antal personer som svarat
Engelska54 svar
Finska5316 svar
saksa6 svar
Svenska84 svar

Fel i undervisningsspråklistan? Meddela felaktigt nyckelord (undervisningsspråk)

Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
1163
276
3405
4704
5701
612
72
8316
91042
10925
11852
12342